Gitarrer, Gitarrsträngar och Gitarrförstärkare

classical acoustic guitar isolated on white background

En gitarr är ett stränginstrument som består av en resonanslåda med flat eller något rundad botten och en lång hals försedd med greppbräda. Strängarnas nedre ände fästs i ett så kallat stall. I halsens övre del är strängarna fästa i huvuden med stämskruvar, som används för att spänna strängarna för att stämma dem till avsedd tonhöjd. Gitarren har oftast sex strängar, vanligtvis stämda e1, b0, g0, d0, A, E, sett från den ljusaste till den mörkaste strängen. För att komma ihåg strängarnas toner kan man använda minnesregeln En Ball Groda Dansar Aldrig Ensam (räknat från den ljusaste eller tunnaste strängen till den tjockaste). Greppbrädan har tvärställda greppband med vars hjälp man väljer tonhöjd. Om man trycker strängen mot första bandet innan man knäpper strängen höjs strängens tonhöjd ett halvtonssteg så att E-strängen ger upphov till ett F, andra bandet höjer två halvtonssteg till ett Fiss, och så vidare.

De musiknotationer som används för gitarr kallas gitarrtabulatur och notskrift. Att ackompanjera efter ackordanalys istället för notskrift är vanligt förekommande på gitarr, särskilt vid visor och populärmusik. Gitarrsolon kan vara en melodi, eventuellt med variationer. Inom jazz och rock är upprepade gitarriff, samt improvisation efter modala skalor och bluesskalan, vanligt förekommande.

Historia

Gitarren har sannolikt sitt ursprung i Spanien, där den använts sedan 1200-talet. Åtminstone två instrument kallade ”gitarrer” användes i Spanien omkring år 1200: guitarra latina (Latinsk gitarr) och guitarra moresca (morisk gitarr). Guitarra moresca hade rundad rygg, bred greppbräda och flera ljudhål. Guitarra Latina hade ett ljudhål och smalare hals. En spansk gitarr från 1581 finns bevarad. Under 1500-talet skrevs de äldsta bevarade kompositionerna för instrumentet. Den femsträngade renässansgitarren och barockgitarren åtnjöt popularitet i synnerhet i Italien och Frankrike, från 1400-talet till 1700-talet.

Gitarren fick genomslag i flera länder, och konkurrerade ut lutan, efter att den försågs med sex enkelsträngar år 1790, och med dagens stämskruvar av stjärnhjulsprincip år 1810. Måtten på den moderna klassiska gitarren (även känd som spansk gitarr) fastställdes av Antonio Torres Jurado (1817-1892), som verkade i Sevilla på 1850-talet. Gitarren fick nylonsträngar år 1946. Dessförinnan användes bland annat sensträngar, som trots namnet inte tillverkades av senor, utan av tarmar.

Köpa Gitarrsträngar av bästa kvalité. Behöver du en gitarrförstärkare eller en basförstärkare combo så finns det också.

Elbas

elbas

En elbas (även kallat basgitarr, eller enbart bas) är ett stränginstrument som oftast spelas med fingrarna, tummen eller med ett plektrum. Den har liknande design som en elgitarr men med längre hals och enbart fyra strängar (vanligast med fyra strängar det finns även med sex strängar).

Några kända bassister är :
Geezer Butler, Victor Wooten, Cliff Burton, Jack Bruce, Steve Harris, Les Claypool. Paul McCartney, Geddy Lee, John Entwistle

Historia

En man vid namn Paul Tutmarc från Settle, Washington (USA) var den som först, i mitten på 30talet som började bygga lap steel guitars och även elbas. 1935 försäljningskatalog för Tutmarc elektroniska musikinstrument företag, Audiovox, presenterade sin ”Model 736 Bass Fiddle”.

IDS0024656