Klassisk musik är en musikgenre som anses ha ett konstnärligt värde samt vara en stor del av kulturarvet. De flesta associerar klassisk musik med Beethoven och Mozart som är bland de mest kända klassiska kompositörerna genom tiderna. Modern klassisk musik anses av många vara en benämning på musik ändå från 1900-talets början med kompositörer som Anton Weberg, Alban Berg och Arnold Schönberg med flera.

Mozart
Mozart

Klassisk musik genom historien

Under 1700-talet i Wien krävde publiken att musiken skulle vara lätt att förstå och på grund av det följa vissa riktlinjer för att kunna benämnas som klassisk musik. Under 1800-talet ställde man sedan allt större krav på lyssnarna som fordrades reflektera över musiken samt göra en viss estetisk bedömning. Under 1800-talet fick dessutom en del kompositörer en viss status och deras verk blev senare standardverk bland kammarmusik samt de orkesterinstitutionerna som växte fram i operahusen. Vid 1800-talets slut bestod repertoaren främst av musik som var sammanställd av kompositörer som inte längre levde. Till skillnad från hundra år tidigare då repertoaren bestod av musik gjord av kompositörer som var samtida. Musiken ansågs vara obunden till texten och intresset för både musikens form samt kompositionstekniken växte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *