Ray Charles

Blues är en form av vokal och instrumentell musik med ursprung i arbetssånger, sjungna av afroamerikaner i USA. man kan säga att Blues är grundstenen till Modern amerikansk musik, och särskilda musikformer som jazz, storbandsmusik, rythmen and blues, rock’n’roll och country, såväl som konventionell pop har uppkommit på grund av inflytande från blues, eller fått sin nuvarande form tack vare blues.

Blueslåtars text handlar ofta om problem eller olycka, framförda i en lösligt berättande stil. Namnet kommer från uttrycket in the blue moods, feeling blue och blue notes som betyder ledsen, sorgsen. Många förknippar blues med ballader, vilket inte är helt rätt trots att de påminner om varandra. Båda musikstilarna har saker att berätta i sina låtar; ofta allvarstyngda ting, men balladen sätter hellre ord på känslorna medan bluesen snarare ger en bild av det och lämnar känslor- biten till en själv att känna.