Idag finns det mängder av olika musikstilar runt om i hela världen. Några exempel på musikstilar är pop, rock, heavy metal, hip hop, rockabilly, soul, klassiskt, reggae etc. Vissa lyssnar på alla möjliga olika musikstilar medan andra endast håller fast vid ett fåtal. Det finns begrepp som punkare, hårdrockare, poppare med flera som är benämningar på människor som klär sig på ett visst sätt och ger uttryck för vilken slags musik som de lyssnar på.

Musiktraditioner världen över

Musiken varierar från land till land och är en stor del av landets kultur och historia. Många musikstilar är blandningar av olika folkgruppers kultur. Afroamerikansk musik är ett samlingsbegrepp för musikformerna som uppkom på de amerikanska kontinenterna då afrikanska slavar förde med sig deras musikkultur som sedan blandade sig med de lokala europeiska musikstilarna. Blandningen av olika stilar gav upphov till musikgenrer som reggae, samba, blues, jazz etc.

Två personer som spelar blåsinstrument.

Gamleanmusik är beteckningen på den klassiska musiktraditionen som kommer från Java och Bali. Musiken består huvudsakligen av olika slags slagverksinstrument som xylofoner, gongar, trummor, bambuflöjten suling samt stråkinstrumentet rebab. Den gamleanska musiken är uppbyggd av instrumental samt vokal improvisation runt ett fast melodiöst tema.Både den arabiska och den klassiska indiska musiken saknar harmonik men musikens skalsystem har en betydligt finare indelning av oktaven än den västerländska musiken. En betydelsefull del inom melodiskapandet är improvisation och den indiska musikens rytm är många gånger mycket komplex och baserad på olika rytmiska mönster.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *