Vad är musik för dig?

Musik är ett känslosamt, kulturellt samt konstnärligt uttryck och någonting som många människor lyssnar på varje dag. Musik består främst av ljud och toner som frambringas genom instrument eller röster av en eller flera personer. Den musik som endast består av instrument kallas för instrumental medan den musik som endast består av sång kallas för a cappella. Musik kan framföras inför en publik och då som ett live-framträdande men kan även lagras eller spridas genom ljudmedia som skivor, radio, tv, datafiler etc.

Noter.

Jobb eller hobby?

Musik är en av de största underhållnings- samt konstformerna. Det finns många människor som drömmer om att jobba inom musikbranschen men det är idag svårt att lyckas som musiker eller sångare. De flesta har musik som en hobby och det finns mängder av musikskolor som riktar in sig på både instrument och sång. De som jobbar inom musikbranschen som professionella musiker har många gånger gått en utbildning på någon slags musikhögskola. Musikbranschen är bred och de flesta som är yrkesmusiker i Sverige måste kombinera två eller fler yrken respektive sysselsättningar att försörja sig på.

En kvinna som sjunger i en mikrofon.

Musik världen över

Musiken är utbredd över hela världen och ser för det mesta olika ut från land till land. Musik är en stor del av landets kultur. Många i västvärlden anser att musik består av rytm, melodi samt harmoni. Idag ingår grundläggande instrumentfärdighet samt sång i allmänbildningen och de flesta föräldrar lär sina små barn musikgrunderna. Musik är även ett ämne som lärs ut i grundskolan. Även på gymnasial nivå går det att välja musik som nationell inriktning inom det estetiska programmet. Musik finns även i de flesta fall som ett tillvalsämne.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *